مرکز تحقیق و توسعه شرکت آتی ساز
1- مقدمه اقدامات تروریستی در سال های اخیر طراحان و مجریان را بر آن داشته تا راهکارهایی مناسب برای مقاوم کردن سازه ها در برابر…
چکیده از موارد استفاده از بتن غلتکی میتوان به اجرای روسازی های بتنی سنگین راه و موارد صنعتی بطور چشمگیر اشاره نمود که جزو مصالح…

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/atisazco/public_html/modules/mod_accordeonck/mod_accordeonck.php on line 97

پــــروژه های در دست طراحی