مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های در دست طراحی
شرکت آتی ساز آمادگی خود را جهت مشارکت در پروژه مجتمع برج های مسکونی آتی شهر (فاز C) بصورت یکپارچه و جداگانه برای هر یک…

مشارکت در پروژه آتی سنتر(شهرک غرب)

جمعه, 29 شهریور 1392 ساعت 19:24
شرکت آتی ساز آمادگی خود را جهت مشارکت در پروژه مجتمع برج های مسکونی آتی شهر (فاز C) بصورت یکپارچه و جداگانه برای هر یک…
شرکت آتی ساز آمادگی خود را جهت مشارکت در پروژه مجتمع برج های مسکونی آتی شهر (فاز C) بصورت یکپارچه و جداگانه برای هر یک…
شرکت آتی ساز آمادگی خود را جهت مشارکت در پروژه مجتمع برج های مسکونی آتی شهر (فاز C) بصورت یکپارچه و جداگانه برای هر یک…

پیام مدیـــــر عامل

  • در دنياي فراصنعتي امروز سازمان‌هايي در عرصه رقابت موفق‌اند كه خلاقيت و نوآوري را شعار خود قرار داده و انعطاف در مقابل تغييرات محيطي را بعنوان بخشي از كسب وكار خويش قلمداد كنند. امروزه با توجه به شرايط جديد زندگي و تغييرات سريع فناوري و نيازهاي متنوع فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، مسكن انسان‌ها نيز بايد از شكل سنتي، متناسب با الگوها و نيازهاي جديد تغيير كند. اگر امروز از نام آتي‌ساز بعنوان نماد بلند مرتبه‌سازي، اعتماد و استحكام ياد مي‌‌شود… ادامه پیـــام

پــــروژه های در دست طراحی